پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت فرج الله سلحشور. پیام تسلیت رئیس جمهور برای فرج الله سلحشور. استاد روایت قصه های مذهبی. کارگردانی که صراط مستقیمش سینمای قرآنی بود. روایت شورجه از سلحشور(اختصاصی تبیان). پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت فرج الله سلحشور. پیام تسلیت بازیگران نقش یوسف و زلخیا. روایت محمد کاسبی از سلحشور(اختصاصی تبیان). روایت احمد نجفی از سلحشور(اختصاصی تبیان). سلحشور با قرآن مانوس و محشور بود. آرزویی که بر آورده نشد. هنرمندی متعهد به هنر اصیل و ارزشی. ایوبی درگذشت "ف ...

 

 علمدار سینمای دینی - تصویر 1

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت فرج الله سلحشور
 علمدار سینمای دینی - تصویر 2
پیام تسلیت رئیس جمهور برای فرج الله سلحشور
 علمدار سینمای دینی - تصویر 3
 استاد روایت قصه های مذهبی 

 علمدار سینمای دینی - تصویر 4

کارگردانی که صراط مستقیمش سینمای قرآنی بود

 علمدار سینمای دینی - تصویر 5

روایت شورجه از سلحشور(اختصاصی تبیان)

 علمدار سینمای دینی - تصویر 6

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری برای درگذشت فرج الله سلحشور
 علمدار سینمای دینی - تصویر 7
 پیام تسلیت بازیگران نقش یوسف و زلخیا 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 8
 روایت محمد کاسبی از سلحشور(اختصاصی تبیان) 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 9
 روایت احمد نجفی از سلحشور(اختصاصی تبیان) 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 10
 سلحشور با قرآن مانوس و محشور بود 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 11
 آرزویی که بر آورده نشد 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 12
 هنرمندی متعهد به هنر اصیل و ارزشی 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 13
 ایوبی درگذشت "فرج الله سلحشور" را تسلیت گفت 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 14
 هر چه دارم از قرآن و اهل بیت است 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 15
 سلحشور باورش را به تصویر می کشید 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 16
 کارگردان قابل احترام 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 17
 سلحشور با دست پر از دنیا رفت 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 18
 پیش قراول قرآنی سینمای ایران 
 علمدار سینمای دینی - تصویر 19
 تردیدی به تعهد سلحشور ندارم 

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه