بیوگرافی مشاهیر ادبی

تا هیچ نمانی که نمی آیی باز!

تا هیچ نمانی که نمی آیی باز!. یادداشتی کوتاه درباره رباعی مشهور خیام، به مناسبت سالروز بزرگداشت او بخش ادبیات تبیان. دکترمحمدرضا ترکی شاعر، نویسنده، مترجم و البته پژوهشگر ادبیات فارسی است. فصل فاصله، هنوز اول عشق است و خاکستر آیینه از مجموعه شعرهایی است که در سال های اخیر از استاد ادبیات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. گفتگوی تلفنی ما با دکتر ترکی به جای گپ و گفت درباره خیام به یادداشتی کوتاه درباره خیام به قلم وی ختم شد. یادداشتی هرچند کوتاه اما شیرین، که جلوه ای دیگر از معانی شعرخیام را برای ما آشکار می کند. ***. از جملهّ رفتگان این راه درا

ادامه مطلب ...
تا هیچ نمانی که نمی آیی باز!

تا هیچ نمانی که نمی آیی باز!. یادداشتی کوتاه درباره رباعی مشهور خیام، به مناسبت سالروز بزرگداشت او بخش ادبیات تبیان. دکترمحمدرضا ترکی شاعر، نویسنده، مترجم و البته پژوهشگر ادبیات فارسی است. فصل فاصله، هنوز اول عشق است و خاکستر آیینه از مجموعه شعرهایی است که در سال های اخیر از استاد ادبیات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. گفتگوی تلفنی ما با دکتر ترکی به جای گپ و گفت درباره خیام به یادداشتی کوتاه درباره خیام به قلم وی ختم شد. یادداشتی هرچند کوتاه اما شیرین، که جلوه ای دیگر از معانی شعرخیام را برای ما آشکار می کند. ***. از جملهّ رفتگان این راه درا

ادامه مطلب ...
مصاحبه با اورهان پاموك

مصاحبه با اوره��ن پاموک. اورهان پاموک از سال 2006 و زمانی که برنده جایزه نوبل ادبیات نام گرفت، به خلق آثار تاثیرگذارش ادامه داد؛ آثاری که تعلق خاطر وافرش به استانبول یعنی شهر مادری اش این داستان ها را تحت پوشش خود قرار می دهد. از خاطره نویسی های امپرسیونیستی پاموک در «استانبول: شهر و خاطره ها» تا رمان «موزه معصومیت» که او با عشق و اشتیاق و از درون منشور محله های در حال تغییر استانبول به تاریخ اخیر کشورش پرداخته است. بخش ادبیات تبیان. پاموک در آخرین رمانش «شوری در سر» باز هم پروژه ای بلندهمت را رقم زده است؛ وقایع داستان در طول چهار دهه رخ می ده

ادامه مطلب ...
مصاحبه با اورهان پاموك

مصاحبه با اورهان پاموک. اورهان پاموک از سال 2006 و زمانی که برنده جایزه نوبل ادبیات نام گرفت، به خلق آثار تاثیرگذارش ادامه داد؛ آثاری که تعلق خاطر وافرش به استانبول یعنی شهر مادری اش این داستان ها را تحت پوشش خود قرار می دهد. از خاطره نویسی های امپرسیونیستی پاموک در «استانبول: شهر و خاطره ها» تا رمان «موزه معصومیت» که او با عشق و اشتیاق و از درون منشور محله های در حال تغییر استانبول به تاریخ اخیر کشورش پرداخته است. بخش ادبیات تبیان. پاموک در آخرین رمانش «شوری در سر» باز هم پروژه ای بلندهمت را رقم زده است؛ وقایع داستان در طول چهار دهه رخ می ده

ادامه مطلب ...
یاد استاد یغمایی و «روباه و زاغ»

یاد استاد یغمایی و «روباه و زاغ». شعر ژان دو لافونتن شاعر فرانسوی با ترجمه روان حبیب یغمایی با عنوان «روباه و زاغ» مشهور شد. بخش ادبیات تبیان. تصویر زاغی که با یک قالب پنیر به دهان، بالای درختی نشسته و روباهی پای درخت در حال صحبت با او و در واقع گول زدن اوست، شاید برای همه ی ما آشنا باشد. این تصویر درس «روباه و زاغ» کتاب درسی فارسی است و شعر معروفی که سراینده اش حبیب یغمایی معرفی شده است. اما این شعر در واقع ترجمه ی منظوم حبیب یغمایی است از شعر شاعر فرانسوی قرن هفدهم یعنی «ژان دو لافونتن»، که البته در کتاب درسی به نام شاعر اصلی آن اشاره ای نشد

ادامه مطلب ...
شاهنامه، شناسنامه ملی ایرانیان

شاهنامه، شناسنامه ملی ایرانیان. گفت و گو با دکتر فرزاد قائمی شاهنامه پژوه به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی مصاحبه : حسین جمالی فرد - بخش ادبیات تبیان. فردوسی، بی شک بزرگترین حماسه سرای ایران است و شاهنامه گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور ایران است. دایره المعارف فرهنگی و تاریخی با پنجاه هزار بیت که تا امروز مورد توجه ایرانیان و سایر ملل بوده است. به مناسبت 25 اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی با دکتر فرزاد قائمی شاهنامه پژوه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر همایش « شاهنامه پس از شاهنامه» به گفتگو نشستیم. روایت دکتر قائمی مصحح کتاب «طومار جامع شاهن

ادامه مطلب ...
یاد استاد یغمایی و «روباه و زاغ»

یاد استاد یغمایی و «روباه و زاغ». شعر ژان دو لافونتن شاعر فرانسوی با ترجمه روان حبیب یغمایی با عنوان «روباه و زاغ» مشهور شد. بخش ادبیات تبیان. تصویر زاغی که با یک قالب پنیر به دهان، بالای درختی نشسته و روباهی پای درخت در حال صحبت با او و در واقع گول زدن اوست، شاید برای همه ی ما آشنا باشد. این تصویر درس «روباه و زاغ» کتاب درسی فارسی است و شعر معروفی که سراینده اش حبیب یغمایی معرفی شده است. اما این شعر در واقع ترجمه ی منظوم حبیب یغمایی است از شعر شاعر فرانسوی قرن هفدهم یعنی «ژان دو لافونتن»، که البته در کتاب درسی به نام شاعر اصلی آن اشاره ای نشد

ادامه مطلب ...
شاهنامه، شناسنامه ملی ایرانیان

شاهنامه، شناسنامه ملی ایرانیان. گفت و گو با دکتر فرزاد قائمی شاهنامه پژوه به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی مصاحبه : حسین جمالی فرد - بخش ادبیات تبیان. فردوسی، بی شک بزرگترین حماسه سرای ایران است و شاهنامه گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور ایران است. دایره المعارف فرهنگی و تاریخی با پنجاه هزار بیت که تا امروز مورد توجه ایرانیان و سایر ملل بوده است. به مناسبت 25 اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی با دکتر فرزاد قائمی شاهنامه پژوه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر همایش « شاهنامه پس از شاهنامه» به گفتگو نشستیم. روایت دکتر قائمی مصحح کتاب «طومار جامع شاهن

ادامه مطلب ...
هوگو دشمن ریاکاری

هوگو دشمن ریاکاری. یادداشتی کوتاه درباره شاعر و نویسنده فرانسوی به مناسبت سالروز در گذشت وی بخش ادبیات تبیان. عشق ما به برخی از نویسندگان به دلیل زیبایی نوشته های آنهاست. این خالصانه ترین نوع رابطه میان نویسنده/خواننده است و از همه به کمال نزدیکتر. سایر نویسندگان به دلیل داستان زندگی شان، عشق شان به نوشتن و جایگاه شان در تاریخ نقشی از خود در ما به جای می گذارند. از نظر من ویکتور هوگو به دسته دوم تعلق دارد. در دوران جوانی ام او را به عنوان رمان نویس، نویسنده «بینوایان» می شناختم. عشق من به او به دلیل شیوه اش بود در انتقال جادوی شهرهای بزرگ،

ادامه مطلب ...
هوگو دشمن ریاکاری

هوگو دشمن ریاکاری. یادداشتی کوتاه درباره شاعر و نویسنده فرانسوی به مناسبت سالروز در گذشت وی بخش ادبیات تبیان. عشق ما به برخی از نویسندگان به دلیل زیبایی نوشته های آنهاست. این خالصانه ترین نوع رابطه میان نویسنده/خواننده است و از همه به کمال نزدیکتر. سایر نویسندگان به دلیل داستان زندگی شان، عشق شان به نوشتن و جایگاه شان در تاریخ نقشی از خود در ما به جای می گذارند. از نظر من ویکتور هوگو به دسته دوم تعلق دارد. در دوران جوانی ام او را به عنوان رمان نویس، نویسنده «بینوایان» می شناختم. عشق من به او به دلیل شیوه اش بود در انتقال جادوی شهرهای بزرگ،

ادامه مطلب ...
از گلستانِ من ببر ورقی

از گلستان من بِبَر ورقی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی. «سعدی معانی لطیف تازه را در عبارات آسان بیان می کند و از تعقید و تکلف برکنار می مانَد»؛ این عبارتی است که عبدالحسین زرین کوب درباره سعدی شیرازی، شاعر پرآوازه ی قرن هفتم هجری می گوید. به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر نامی مرورکوتاهی داشتیم بر آثار و ویژگی های او. زهرا یوسفی - بخش ادبیات تبیان. سعدی شیرازی (سده هفتم هجری قمری)، شاعر پرآوازه ی سرزمین پارس که آسمان ادب فارسی را با کلام شیرین و دلچسب خود درخشان کرده است. همان گونه که حکیم فردوسی، با سرودن شاهنامه تأثیر بسزایی در زنده کردن واژه ه

ادامه مطلب ...
از گلستانِ من ببر ورقی

از گلستان من بِبَر ورقی به مناسبت روز بزرگداشت سعدی. «سعدی معانی لطیف تازه را در عبارات آسان بیان می کند و از تعقید و تکلف برکنار می مانَد»؛ این عبارتی است که عبدالحسین زرین کوب درباره سعدی شیرازی، شاعر پرآوازه ی قرن هفتم هجری می گوید. به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر نامی مرورکوتاهی داشتیم بر آثار و ویژگی های او. زهرا یوسفی - بخش ادبیات تبیان. سعدی شیرازی (سده هفتم هجری قمری)، شاعر پرآوازه ی سرزمین پارس که آسمان ادب فارسی را با کلام شیرین و دلچسب خود درخشان کرده است. همان گونه که حکیم فردوسی، با سرودن شاهنامه تأثیر بسزایی در زنده کردن واژه ه

ادامه مطلب ...
اختر چرخ ادب

اختر چرخ ادب. به بهانه 25 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی، بانوی شاعر ایرانی. زهرا یوسفی- بخش ادبیات تبیان. نامم پروین است. در شعر و ادب ذوقی دارم و شوقی. این شعور شاعرانه را مرهون پدری مهربانم که از دوران کودکی به شکوفایی هنر شاعریم بسیار همت گماشت. او اولین و اصلی ترین معلم من است. از عهد آنچه او از شاعری بر من تکلیف کرد به خوبی برآمدم؛ تا جایی که از جمله شاعران زنی گشتم که از مردان همدوره ی خود گوی سبقت ربود. آنچه از فحوای کلام شاعران و نویسندگان همدوره و پس از آن بر می آید شاعری هستم توانا. از کودکی به شعر شاعرانی چون فردوسی، منوچهر

ادامه مطلب ...
اختر چرخ ادب

اختر چرخ ادب. به بهانه 25 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی، بانوی شاعر ایرانی. زهرا یوسفی- بخش ادبیات تبیان. نامم پروین است. در شعر و ادب ذوقی دارم و شوقی. این شعور شاعرانه را مرهون پدری مهربانم که از دوران کودکی به شکوفایی هنر شاعریم بسیار همت گماشت. او اولین و اصلی ترین معلم من است. از عهد آنچه او از شاعری بر من تکلیف کرد به خوبی برآمدم؛ تا جایی که از جمله شاعران زنی گشتم که از مردان همدوره ی خود گوی سبقت ربود. آنچه از فحوای کلام شاعران و نویسندگان همدوره و پس از آن بر می آید شاعری هستم توانا. از کودکی به شعر شاعرانی چون فردوسی، منوچهر

ادامه مطلب ...
پدر معنوی مدرنیسم در ادبیات

پدر معنوی مدرنیسم در ادبیات درباره شارل بودلر. در زبان فرانسه هیچ شاعری هم چون بودلر دستخوش این همه تعبیرهای متناقض و گوناگون نبوده است. از او به نسبت عمر کوتاهی که داشت، آثاری نه چندان فراوان اما درخشان برجای مانده است: گل های شر، قطعه شعرهای منثور و نقدهای ادبی و هنری، که این مقاله ها و یادداشت ها نیز او را در ردیف تیزبین ترین نقادان هنری و اجتماعی قرار داده اند. فاطمه شفیعی- بخش ادبیات تبیان. شارل بودلر، که بی شک می توان او را پدر معنوی مدرنیسم در هنر و ادبیات نامید، نهم آوریل سال 1821 در پاریس به دنیا آمد. او تحت تاثیر پدر به سمت هنر گرا

ادامه مطلب ...
پدر معنوی مدرنیسم در ادبیات

پدر معنوی مدرنیسم در ادبیات درباره شارل بودلر. در زبان فرانسه هیچ شاعری هم چون بودلر دستخوش این همه تعبیرهای متناقض و گوناگون نبوده است. از او به نسبت عمر کوتاهی که داشت، آثاری نه چندان فراوان اما درخشان برجای مانده است: گل های شر، قطعه شعرهای منثور و نقدهای ادبی و هنری، که این مقاله ها و یادداشت ها نیز او را در ردیف تیزبین ترین نقادان هنری و اجتماعی قرار داده اند. فاطمه شفیعی- بخش ادبیات تبیان. شارل بودلر، که بی شک می توان او را پدر معنوی مدرنیسم در هنر و ادبیات نامید، نهم آوریل سال 1821 در پاریس به دنیا آمد. او تحت تاثیر پدر به سمت هنر گرا

ادامه مطلب ...
گفت وگو با قصه گوی خیابان های پاریس

گفت وگو با قصه گوی خیابان های پاریس. «پاتریک مودیانو» سال 2014 نوبل ادبیات را در میان ناباوری خیلی ها به خانه برد. حالا بعد از گذشت دو سال از کسب مهم ترین جایزه ادبی جهان، این نویسنده فرانسوی در مصاحبه ای از علاقه زیادش به شهر پاریس و پرسه زنی هایی که در کودکی تلخ او ریشه دارد، سخن می گوید. بخش ادبیات تبیان. "پرسه زدن" در فضای شهری از زمان «شارل بودلر» به عنوان یکی از نماد های مدرنیته در تحلیل های ادبی، تاریخی و اجتماعی ظاهر شده است. پاتریک مودیانو نویسنده ای که به طور ویژه ای در رمان هایش به این مفهوم پرداخته، در مصاحبه ای که با «گاردین» ان

ادامه مطلب ...
گفت وگو با قصه گوی خیابان های پاریس

گفت وگو با قصه گوی خیابان های پاریس. «پاتریک مودیانو» سال 2014 نوبل ادبیات را در میان ناباوری خیلی ها به خانه برد. حالا بعد از گذشت دو سال از کسب مهم ترین جایزه ادبی جهان، این نویسنده فرانسوی در مصاحبه ای از علاقه زیادش به شهر پاریس و پرسه زنی هایی که در کودکی تلخ او ریشه دارد، سخن می گوید. بخش ادبیات تبیان. "پرسه زدن" در فضای شهری از زمان «شارل بودلر» به عنوان یکی از نماد های مدرنیته در تحلیل های ادبی، تاریخی و اجتماعی ظاهر شده است. پاتریک مودیانو نویسنده ای که به طور ویژه ای در رمان هایش به این مفهوم پرداخته، در مصاحبه ای که با «گاردین» ان

ادامه مطلب ...
ریش سفید ترین شاعر کودکان ایران

ریش سفید ترین شاعر کودکان ایران. دو یادداشت درباره جواد محقق نویسنده پیشکسوت کشورمان. بخش ادبیات تبیان. غلامرضا بکتاش : استاد محقق را قریب به سی سال است می شناسم این شناخت تنها یک شناخت یکطرفه نبوده بلکه با ایشان همنفس و همراه بوده ام. سالهای سال در ایام نوجوانی در همدان خدمتشان می رسیدم هم من و هم ایشان ابتدا شاعر بزرگسال بودیم و در جشنواره های ادبی همدان زیارتشان می کردم. دهه هفتاد شعر های کودکانه اش را می خواندم و اولین بار ایشان شعر های کودکانه مرا در کیهان بچه ها معرفی کرد. گاهی به ایشان و امیر حسین فردی در کیهان بچه ها سر می زدم. جواد م

ادامه مطلب ...
ریش سفید ترین شاعر کودکان ایران

ریش سفید ترین شاعر کودکان ایران. دو یادداشت درباره جواد محقق نویسنده پیشکسوت کشورمان. بخش ادبیات تبیان. غلامرضا بکتاش : استاد محقق را قریب به سی سال است می شناسم این شناخت تنها یک شناخت یکطرفه نبوده بلکه با ایشان همنفس و همراه بوده ام. سالهای سال در ایام نوجوانی در همدان خدمتشان می رسیدم هم من و هم ایشان ابتدا شاعر بزرگسال بودیم و در جشنواره های ادبی همدان زیارتشان می کردم. دهه هفتاد شعر های کودکانه اش را می خواندم و اولین بار ایشان شعر های کودکانه مرا در کیهان بچه ها معرفی کرد. گاهی به ایشان و امیر حسین فردی در کیهان بچه ها سر می زدم. جواد م

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه